Övervaka vem?!

All den tekniska utrustning, alla kablar, växlar, bandstationer och distribuerade datalager som FRA kommer beställa under året – vad ska de användas till? ”Vad är det för hot ni vill spana mot?” frågar Oscar Swartz på dagspressens brännpunktsida idag, medan riksdagsledamöterna förbereder sig att fara ut på grönbete.

Inte kommer någon illdådare fångas upp av de här mekanismerna! Det är lika effektfullt som att visa upp tandkrämstuben på flygplatsen: det gör att vakten känner sig viktig och mäktig; att passageraren känner sig övervakad (och i vissa, mindre informerade, fall trygg).

Det finns ingen teknisk grund alls för att ett sådant maskineri skulle fungera.

Ingen sökmotor klarar av att tröska den mängd texter det är frågan om; ingen mänsklig stab av aldrig så arbetsamma FRA-analytiker klarar läsa de mängderna; ingen kategoriserare finns som kan sortera texterna (eller samtalen) i farlig-ofarlig-märkta bingar. Och varje bombtok som vill kommunicera med sina gelikar har god tillgång till mekanismer för att dölja sina slemma planer i ett filmklipp; varje svenskt företag med utländska affärsintressen kan köpa en anonym tunnlare; varje utländskt företag med svenska affärsintressen ser till att hålla möten och datalager utanför landets gränser.

Lagen tillåter och uppmuntrar till stora investeringar som är helt bortkastade.

Lanchid Lagen tillåter FRA endast att kolla utrikestrafiken. Men det finns inte något sätt att skilja inrikestrafik från utrikestrafik, utan att just kolla den. Så allt blir kollat, okej eller ej. Och det finns gott fog för att anta att det redan görs, och att det som görs utgör en del i en omfattande byteshandel regeringar emellan. Så just det här smöret är sålt sedan länge, till vänligt sinnade kärnvapenmakter i vår närhet. Vi har gjort det förr.

Och folk i allmänhet får en ökad misstro till sina myndigheter. Under rådande läge, efter att ha fått ta del av hur beslutsfattandet går till, är det kanske en bra sak.

Dystert.

Men, för att illustrera vilken tvingande makt digital information kan ha, se till att hålla i minnet vem som tryckte på vilken knapp! Det är inte så långt till nästa val som våra folkvalda tycks tro!

Taggar på bloggar.se:

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: