Hjärnan gör mannen … men vem gör hjärnan?

Den senaste tiden har dagspressen diskuterat färska forskningsresultat som visar (med oerhört trubbiga mätmetoder – ”hjärnkameror” i dagspressens språkbruk) skillnader mellan självrapporterade homosexuella mäns och självrapporterade heterosexuella mäns hjärnaktivitet, och i motsvarande mån likheter mellan de självrapporterade homosexuella mäns och de förmodat observerade kvinnornas.

För den bredare allmänheten är det lätt att dra slutsatser av observationerna, och Paulina Neuding på dagspressens ledarsida och Karin Bojs på den andras vetenskapssida gör just det: hjärnans skillnader måtte vara medfödda, och alltså är inte homosexualitet ett personligt val utan en medfödd läggning. Det har i sin tur – bisarrt nog – konsekvenser för hurudana rättigheter en person kan förvänta sig av sin omgivning.

Men om man nu tänker sig att det finns ett val någon gör, eller ett inlärt beteende någon följer … var någonstans tror vi den skulle kodas i individen? I könsorganen? I maggropen? I hjärtat? Det sista är gulligast, men rättare är att beteende och inlärning båda kodas i hjärnan. Hjärnans tillstånd i varje givet tillfälle är en funktion av både starttillstånd och därefter följande inmatning. Och eventuellt andra faktorer och beräkningsmodeller vi ännu inte känner till. Det är ett sådant tillstånd Karolinskas ”hjärnkamera” visat.

Det är inte bara det medfödda som är observerbart! Ideologiska filter är farliga, som Neuding skriver, men de motverkas inte av förhastade slutledningar. En tänkbar annan slutsats utifrån samma pressmeddelande skulle kunna vara: ”homosexualitet förändrar den manliga hjärnan så den liknar den kvinnliga!”

Taggar på bloggar.se:,

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: