Entreprenörskapet avslöjat

15/05/2008

Idag i dagspressen funderar och ironiserar krönikören Björk över socialdemokraternas nya giv att uppmuntra entreprenörskap: ”… Det vill säga, om att uppmuntra folk att hitta nya sätt att tjäna pengar på grejer eller tjänster som vi inte visste att vi behövde. …” Sen fortsätter krönikören ut i spinn.

Det är en fantastisk syn på entreprenörskap det. Tur att krönikören i fråga bara tillhandahåller grejer och tjänster vi redan vet vi behöver.

Taggar på bloggar.se:,


Märklig nyhetsvärdering

25/03/2008

Att yttrandefrihet kan användas för att svartmåla, att valkampanjer kan leda till excesser och att toktroende kan ljuga för att försöka övertyga kan inte vara en nyhet för någon. Inte heller att det i Förenta staterna finns väljare som inte håller med de flesta av oss med svenska värderingar. Hur kan det då komma sig att dagspressen väljer att på en av sina debattsidor – en som är svår att få plats på för vedertagna forskare, etablerade politiker eller vem som helst – publicera en rapport om just ovanstående?

Rapporten är dessutom inte särskilt intressant eftersom den bara tar upp de problem yttrandefriheten kan ställa till med för en enda kandidat: Barack Obama, som den svenska pressen och publiken tagit till sitt hjärta. (Så även jag själv: han verkar onekligen vara den enda av kandidaterna som har möjlighet att ändra på viktiga attityder i ledargarnityret.)

Men hur kan det vara värt att öda dyrbara spaltcentimetrar på att berätta att en del amerikaner inte är snälla mot en av sina kandidater?

Det skulle vara begripligt om debattredaktörerna inte känner till att det finns motsvarande svavelosande invektiv att finna mot varenda en av kandidaterna. Det kan inte stämma. Sådana analfabeter kan de rimligen inte vara.

Det skulle vara begripligt om Brännpunktsidan vore en kanal att nå väljare och debattredaktörerna drev en medveten politisk linje för att övertyga dem. Så är det inte.

Jag väljer att tolka den som en bekännelse till läsarna om att tidningens egen bevakning av det amerikanska presidentvalet är otillräckligt. Men det är ett dåligt substitut att publicera en upprörd betraktelse av en partisk betraktare.


Alla svalde väl inte idyllen

23/03/2008

”Alla svalde väl inte idyllen” skriver dagspressen idag om Maodyrkan på sexti- och sjuttitalen apropå en nyutkommen bok. Det berättar något om skribentens och mediearbetarnas umgängeskrets och referensramar. Även borgerliga publicister tyckte Mao var intressant, fortsätter hon fundera.

Men majoriteten av svenskarna var inte intresserade alls av maoism.

Lika lite som svenskarna i gemene man var nazistiska medlöpare på trettitalet var de kommunister eller maoister på sjuttitalet. Folk i allmänhet har nog hållit huvudet mer kallt än vindflöjlarna vi får hållas med i mediernas redaktioner.

Pfft.


Maria har varit utomlands ett tag

29/02/2008

Maria Wetterstrand har ändrat sig i EU-frågan och kommer nu själv att arbeta för att miljöpartiet inte längre kommer arbeta för ett utträde ur EU och för en upplösning av unionen. Hon argumenterar för att klimatarbetet till exempel blir lättare om det görs överstatligt och att EU kan vara en progressiv kraft.

Men att hon ändrat sig handlar nog mest om att hon varit ute i Europa. Hon har bott i Finland i sex månader, har handlat med euro varje dag, har ett barn som fömodligen kommer börja tala ett annat språk med mer intressant kasussystem än det svenska och sett att andra länder i Europa inte nödvändigtvis har sämre standard än Sverige. Det är inte många svenskar som bott i andra länder som är EU-motståndare.

EU-motståndet bottnar i folkrörelsernas bondfångeri mot sina medlemmar. Många i Sverige tror vi är med i EU för att visa de andra medlemsländerna hur saker ska skötas. Men i andra länder sköter de saker ganska bra, var och en på sitt sätt – och ofta nog bättre än hur det görs i Sverige! Den insikten får den som bor i ett annat land ett tag.

Skicka alla utomlands. Det är lätt nu med EU-pass.


Hybris

27/02/2008

Miljöpartiets språkrör antyder att en omsvängning i partiets hittills tydliga ståndpunkt att Sverige bör utträda ur unionen står för dörren, enligt den partipolitiskt oberoende dagspressens nyhetssidor. Partiets ledande företrädare är dock inte eniga, enligt artikeln, där det skrivs:


Partiets EU-parlamentariker Carl Schlyter tycker dock inte att det finns någon anledning att ändra partiets krav på ett utträde.

– Drömmarna om att EU ska bli svenskt, sluta detaljreglera, bli en fredsklubb och lösa miljöproblemen är hybris.

Det kan man ju hålla med om att drömmarna om att EU ska bli svenskt är: hybris alltså. Det kommer inte att ske.

Men hur är det med att ens önska att EU ska det? Varför ens vilja det? Där blottar den sanna elitismen sitt ansikte!


Den självkorrumperande demokratin

27/02/2008

Den partipolitiskt oberoende dagspressen skriver på sin ledarsida idag om partistöd. Den bör ses över, slår ledarsidan fast, med det fasta tonfall och den tydlighet sidan alltid gjort sig känd för.

Om det är någonting som kommer få framtida historiker le spefullt över det sena nittonhundratalets polito-ekonomiska system kommer det vara partistödet. Det påminner till sin konstruktion om flerpartisystemet i DDR, om rösträttsstrecken i förra seklets början, om parlamentariska konstruktioner såsom den brittiska första kammaren, om politiskt tillsatta nämndemän i rätten.


Schengen

03/02/2008
Idag (3 februari 2008) har SvD en intressant essä om Pommern och hur Schengenavtalet gör att det efter kriget delade och etniskt rensade landet kan börja enas och bygga en ny gemenskap av vad som tidigare varit omstritt. Bra essä. (”Gränslös glädje i Pommern”).

men författarna skriver bl a:

”I Szczecin är inte Schengen ett skällsord. Det betyder i stället frihet. ”

och

”Schengen må betyda en skrämmande europeisk fästningsmur mot omvärlden. Men inåt står Schengen för en slutlig, jämlik samhörighet i samma politiska, sociala och ekonomiska gemenskap mellan framför allt Tyskland och dess grannar i öster.”

Vilken genant attityd de uppvisar! Vilken liten inskränkt låtsasglobal kulturelitssnutt de umgås med om de är tvungna att berätta för dem att det är en vacker sak att riva gränser! 

”Skribenterna är verksamma vid Centrum för Östersjö- och Öst europaforskning, Södertörns högskola.”

Och där borde man ju tro att tanken på färre gränser i världen inte skulle behöva försvaras. 

Usch.