Det kan vara plågsamt när strukturer rämnar

02/03/2009

Det råkar sig så att två representanter för traditionella medier samtidigt beklagar sig över sin brist på förståelse för nya medier. Dagspressen misstänker en orkestrerad konspiratorisk kampanj att välta FRA-lagen. Men, som flera redan frågat: vem skulle kunden vara? En redaktör för en låtsastidning för medierna ojar sig över att bloggare kan vara gapiga. Att de inte förstår att det är deras roll som redaktion att bringa reda i röran?

Det är de som ska förädla. Stretar de emot dyker nya redaktioner upp. Sådana som kan se det nya och använda medborgarjournalistik och gapiga bloggreaktioner som råmaterial, inte som ett hot.

Annons

Hänsynslöshet, oro, och ordning och reda

28/03/2008

”Det är hänsynslöst och ologiskt”, avslutar Kalle Larsson, citerad i dagspressen att släppa in folk i landet utan att först se till att de papperslösa i landet får uppehållstillstånd. Hänsynslöshet är det svårt att se i detta, en av de första humanistiska förslagen från den nuvarande regeringen. Men hänsynslöshet tolkas förstås i en politisk mening här.

”Det handlar i grunden om respekt för dem som redan är här. Det vi vill ha är ordning och reda”, säger Sven-Erik Österberg i samma artikel. Stabilitet framför förändring. Har vi hört det förut?

”- Vi känner dock oro för att det ska bli fritt fram att bara komma hit och söka jobb ett par månader. Vi tror att enskilda personer då kan hamna i en ganska utsatt position, med sänkta villkor som följd”, säger Wanja Lundby-Wedin, citerad i en annan artikel. Att frihet att ”bara komma hit” utan myndighetstillstånd är oroväckande … ? Den attityden är oroväckande i sig. Huga.


Förändring, degradering och sitt still i båten.

10/03/2008

Asplund

”Helhetsmiljön blir så pass förändrad att ett genomförande vore förödande för upplevelsen av Asplunds verk.” skriver ett antal av etablissemangets företrädare i en insändare i dagspressen apropå det för tillfället liggande förslaget till ny biblioteksbyggnad att komplettera den nuvarande i Vasastan i Stockholm. Andra kodord som används i skriften är ”den oförvanskade miljön” och ”bevara” och ”k-märkt”.

Stockholm lider ännu av baksmälla efter cityomdaningen på sexti-sjuttitalen. Monumentala projekt vinner inga vänner varken bland invånare eller förståsigpåare, vare sig det handlar om hotell, butiker, museer eller bostäder: det är lättare att uppmanna borgerligheten i staden att hänga lakan ur sina fönster för att bevara än att få dem kräva nytt.

Utan att försvara det föreliggande förslaget så är tanken på att stoppa tillbyggnaden för att rädda sidoannexen både gullig och retlig. En stad som enbart växer via pastischer och aldrig spänner sin båge är snart inte värd att bevara alls.

Undertecknarnas råd till staden här är att helt frångå tanken på att bygga till och istället bygga någonting annat någon annanstans. Där kan man snacka om att degradera Asplunds huvudbibliotek! Men den kanske kan användas som konferenscenter?

Orfeus

Taggar på bloggar.se:, , , ,,, ,