Tandlöst, var ordet

17/06/2008

Idag skriver Peter Englund på dagspressens kultursida att FRA-lagen inte kommer ha den officiellt avsedda funktionen. Trots att FRA-analytikerna är duktiga kommer de inte kunna hålla jämna steg med inflödet av inkommande data. Se där, en vinjett från insidan! Skriven av en skribent med känd vurm och positiv attityd till underrättelsetjänst!

Lagens tekniska brister är trenne:

  1. Det går inte att särskilja utlandstrafik från trafik inom riket (utan att läsa och få insikter i innehållet).
  2. Det går inte att tröska innehåll med den noggrannhet som krävs när det gäller sådana volymer som avses.
  3. Viktiga parter kommer att antingen kunna skydda sig eller flytta utomlands med hela sin trafik. Det gäller både illdådare och svenska företag med utlandsintressen.

Vi får hoppas att de långa pressläggningstiderna på gammelmedia har gjort hans pessimism vad gäller utgången av omröstningen inaktuella.

Taggar på bloggar.se:,

Annons

Bloggen påverkar … och minns!

16/06/2008

Det ser ut som det kan gå vägen. Jag är försiktigt optimistisk att bloggbävningen kommer lyckas mota FRA-lagen i grind. Men ledamöterna får leva länge med frågan!

Ett gott exempel på varför FRA-lagen ska ner i papperskorgen är att data, när de väl är insamlade, inte rostar eller murknar: digitala data anfräts inte av arkivmal. Hamnar överskottsinformation hos FRA finns de kvar där. I praktiken för alltid vad än sysadmin säger.

Vi som engagerat oss i frågan, skrivit till ledamöter, och kommenterat (ytterst fåtaliga) artiklar i dagspressen – nu måste vi se till att hålla våra valda ledamöter uppmärksamma på hur digitala data fungerar. ”Det är långt till nästa val”, tänker den som frestas rösta som partiledningen föreslår. Men deras val av voteringsknapp nu på onsdag kommer finnas dokumenterad i många år än.

På onsdag byggs det nya politiska karriärer!

Dagspressen idag: här, här,här,här och här.

Taggar på bloggar.se:, ,


Den som redan söker under lyktstolpen

15/06/2008

Dagspressen skriver (äntligen!) både på ledarsida och nyhetsplats om riskerna med nästa veckas integritetsomröstning. Betecknande nog är det synpunkter från storföretagen som får plats på förstasidan; principiella argument går att hitta i det finstilta på sidan fyra.

kista, lyktstolpe, dimma

Lagen som den ser ut idag kommer ha flera funktioner. Lagen berättigar för FRA att göra det de redan i viss mån gör i lönndom. Lagen bekräftar deras vilja att känna sig aktiva, som om de redan gör något i kampen mot ondska och illdåd. Lagen kommer fylla FRAs källarförråd med överskottsinformation. Och i något enstaka fall kan FRA finna fog för att misstänka någon för samröre med några andra. Det behöver nämligen inte FRA ha nu för att börja ånga upp breven, inte som lagen är skriven idag.

I stora drag uppmärksammar dagspressen just det.

Men lagen kommer inte ha värst stor kraft att fånga några särskilt fula fiskar. För den som planerar terroristdåd eller dåd mot samhället kommer inte ha svårt att kringgå den här övervakningen – och till en kostnad av att skapa misstro mellan sitt offentliga myndighetsarbete och sina medborgare och uppdragsgivare.

Vill regeringen uppmuntra FRA i jobbet kanske det finns något annat den kan köpa dit?


Tandlöst och otäckt lagförslag om avlyssning

12/06/2008

Jag har skrivit till min riksdagsledamot, Birgitta Ohlsson. Det gör jag sällan, eftersom hon faktiskt sköter sig ganska väl i vanliga fall.

Men nu är det ett viktigt läge: kommande vecka, kommer riksdagen att debattera och rösta om ett sällsynt otäckt lagförslag som skulle tillåta myndigheter övervaka oss medborgare utan att ha angett någon speciell anledning därför. Ingen liberal kan vilja låta det ske. Till skillnad från allt surr bland bloggar så har inte dagspressen bevakat ärendet och de därmed sammanhängande spänningarna inom regeringspartierna nämnvärt – idag en artikel om saken.

Det märkliga är – som jag skriver nedan – att lagförslaget ger statliga myndigheter vittgående rättigheter att efter eget skön läsa vår kommunikation. Men de som verkligen har något att dölja kommer kunna fortsätta med det – det är inte svårt att skydda sin kommunikation från andras vakande ögon om man vet att någon tittar. Det finns det teknik för.


Bästa Birgitta,

Jag röstade på dig i det senaste valet. Det är inte alltid det går att hitta någon som talar om liberalism på ett sätt som tilltalar mig, men det har du ofta – inte alltid, men ofta – gjort. Och du låter ofta som någon som prövar sina synpunkter och som undviker tvärsäkerhetens förledande trygghet. Det är fint med någon som överväger och tänker innan den fattar beslut!

Nu på tisdag röstar ni i riksdagen om att införa nya regler för avlyssning av landets befolkning. Det är inte svårt även för lekmän att se nackdelarna med det liggande förslaget för avlyssning: att ge myndigheter rätt att ånga upp brev utan misstankar om brott är helt enkelt inte rätt – det tror jag att varje liberal vet. I exceptionella fall kan liberala principer sättas ur spel, tillfälligt. Det här är inte ett sådant tillfälle.

Dessutom är det så att för den som verkligen har anledning att dölja sina spår är det inte svårt att göra det, även med avlyssningslagen på plats. Det finns gott om tekniska hjälpmedel för den som vill verka i lönndom! Själv arbetar jag med forskning i språkteknologi och informationsåtkomst (det vill säga just den teknologi som ligger till grund för övervakning och analys av informationsströmmar) och kan lova att jag kommer att även i fortsättningen ägna en stor del av min arbetsinsats för att göra det lättare för folk i gemen att finna information de behöver – och för att utveckla och offentligt tillhandahålla mekanismer som möjliggör för folk i gemen att kommunicera diskret och privat även under myndigheters och kommersiella aktörers granskande öga. Att ge sig in i en teknikkapplöpning med en frihetligt sinnad forskningsvärld i informationsteknologi är inte rätt sätt att lösa säkerhetsproblem!

Det har sagts att du inte tänker närvara vid voteringen på tisdag. Det kan väl inte stämma? Det här är en viktig fråga! Det handlar om statsmaktens förtroende för sina uppdragsgivare, för medborgarnas förtroende för sina offentligt tillsatta företrädare, om frihet och liberala utgångspunkter för hur folk ska kunna umgås såväl elektroniskt som på andra sätt, om huruvida teknikutveckling ska mötas med en optimistisk och lustfylld grundsyn eller med rädsla och misstro, och om hur och på vilket sätt hot mot vår säkerhet bäst kan bemötas av statsapparaten. Det föreliggande förslaget hamnar tydligt på fel sida om var och en av kriterierna!

Röstar du inte emot på tisdag kan inte jag med gott samvete lägga min röst på dig i kommande val. Det vore synd, för jag har hittills haft förtroende för dig som en friare tänkare än många andra i riksdagen.

Bekymrat, och för en gångs skull tvärsäkert,

(Underskrift)

Birgitta svarar att hon visst kommer delta i omröstningen; medieuppgifterna om motsatsen stämmer inte. Vilket också redan en del bloggar berättat om.
Hur hon röstar berättar hon inte än.
Taggar på bloggar.se: