Tandlöst och otäckt lagförslag om avlyssning

12/06/2008

Jag har skrivit till min riksdagsledamot, Birgitta Ohlsson. Det gör jag sällan, eftersom hon faktiskt sköter sig ganska väl i vanliga fall.

Men nu är det ett viktigt läge: kommande vecka, kommer riksdagen att debattera och rösta om ett sällsynt otäckt lagförslag som skulle tillåta myndigheter övervaka oss medborgare utan att ha angett någon speciell anledning därför. Ingen liberal kan vilja låta det ske. Till skillnad från allt surr bland bloggar så har inte dagspressen bevakat ärendet och de därmed sammanhängande spänningarna inom regeringspartierna nämnvärt – idag en artikel om saken.

Det märkliga är – som jag skriver nedan – att lagförslaget ger statliga myndigheter vittgående rättigheter att efter eget skön läsa vår kommunikation. Men de som verkligen har något att dölja kommer kunna fortsätta med det – det är inte svårt att skydda sin kommunikation från andras vakande ögon om man vet att någon tittar. Det finns det teknik för.


Bästa Birgitta,

Jag röstade på dig i det senaste valet. Det är inte alltid det går att hitta någon som talar om liberalism på ett sätt som tilltalar mig, men det har du ofta – inte alltid, men ofta – gjort. Och du låter ofta som någon som prövar sina synpunkter och som undviker tvärsäkerhetens förledande trygghet. Det är fint med någon som överväger och tänker innan den fattar beslut!

Nu på tisdag röstar ni i riksdagen om att införa nya regler för avlyssning av landets befolkning. Det är inte svårt även för lekmän att se nackdelarna med det liggande förslaget för avlyssning: att ge myndigheter rätt att ånga upp brev utan misstankar om brott är helt enkelt inte rätt – det tror jag att varje liberal vet. I exceptionella fall kan liberala principer sättas ur spel, tillfälligt. Det här är inte ett sådant tillfälle.

Dessutom är det så att för den som verkligen har anledning att dölja sina spår är det inte svårt att göra det, även med avlyssningslagen på plats. Det finns gott om tekniska hjälpmedel för den som vill verka i lönndom! Själv arbetar jag med forskning i språkteknologi och informationsåtkomst (det vill säga just den teknologi som ligger till grund för övervakning och analys av informationsströmmar) och kan lova att jag kommer att även i fortsättningen ägna en stor del av min arbetsinsats för att göra det lättare för folk i gemen att finna information de behöver – och för att utveckla och offentligt tillhandahålla mekanismer som möjliggör för folk i gemen att kommunicera diskret och privat även under myndigheters och kommersiella aktörers granskande öga. Att ge sig in i en teknikkapplöpning med en frihetligt sinnad forskningsvärld i informationsteknologi är inte rätt sätt att lösa säkerhetsproblem!

Det har sagts att du inte tänker närvara vid voteringen på tisdag. Det kan väl inte stämma? Det här är en viktig fråga! Det handlar om statsmaktens förtroende för sina uppdragsgivare, för medborgarnas förtroende för sina offentligt tillsatta företrädare, om frihet och liberala utgångspunkter för hur folk ska kunna umgås såväl elektroniskt som på andra sätt, om huruvida teknikutveckling ska mötas med en optimistisk och lustfylld grundsyn eller med rädsla och misstro, och om hur och på vilket sätt hot mot vår säkerhet bäst kan bemötas av statsapparaten. Det föreliggande förslaget hamnar tydligt på fel sida om var och en av kriterierna!

Röstar du inte emot på tisdag kan inte jag med gott samvete lägga min röst på dig i kommande val. Det vore synd, för jag har hittills haft förtroende för dig som en friare tänkare än många andra i riksdagen.

Bekymrat, och för en gångs skull tvärsäkert,

(Underskrift)

Birgitta svarar att hon visst kommer delta i omröstningen; medieuppgifterna om motsatsen stämmer inte. Vilket också redan en del bloggar berättat om.
Hur hon röstar berättar hon inte än.
Taggar på bloggar.se:

Annons

Liberalism och hundvisslor

11/03/2008

Folkpartiet presenterar en efterlängtad rapport om invandring. Den ger en problembeskrivning, förtjänstfullt kulturneutralt skriven, för brister i hittillsvarande mottagningsrutiner och föreslår ett antal åtgärder, de flesta vettiga. Dagspressen rapporterar både här och där om saken.

Men i rapporten saknas en beskrivning av vilka det hela är tänkt ska gälla? Är det flyktingar eller invandrare vi talar om? När kommer det konkreta förslaget på att släppa in folk i landet igen? Med stängda gränser lär det inte vara så många att ta hand om direkt. Om inte folkpartiet samtidigt berättar att det handlar om nya svenskar och många nya svenskar är rapporten bara hundvisslepolitik till dem som vill stänga gränserna.

Passligt nog tog regeringen omedelbart avstånd från socialdemokratins återtagna tankar om att se till att folk inte känner sig alltför inbjudna till Sverige. Regeringen får stöd från dagspressens ledarsida. Om bara regering och dess ledarsidor håller fast vid den reflexen så går det nog bra.

En kravfylld åtgärdslista med blinkningar åt kulturkonservatismen måste balanseras med en liberal åtgärdslista och slopade gränsbommar. Annars är det inte mycket bevänt med liberalismen.

Taggar på bloggar.se:,