Maria har finskspråkiga barn

15/01/2009

På dagspressens debattsida skriver Maria Wetterstrand att ”Svenska staten” bör be om ursäkt för sin tidigare språkcentralistiska politik. (Hon har finskspråkiga barn (förmodligen den första mer etablerade rikspolitiker sen sjuttonhundratalet i Sverige som har det)).

En ursäkt kunde vara fint på många sätt, även om det både är lite oklart vem staten i sådana fall skulle be om ursäkt och hur mycket en ursäkt från en organisation snarare än en människa är värd. Hon skisserar också en del praktiska språkpolitiska åtgärder. Men två praktiska åtgärder ytterligare vore ännu bättre och skulle ha direkta effekter på finnars självkänsla i Sverige:

  • jämställ finska (liksom andra större invandrarspråk) med B- och C-språk i skolan så att finskkunniga barn direkt skulle få fördel av sin kompetens och så att hemspråks/modersmålsundervisningen skulle sättas under samma kvalitetskrav som främmandespråksundervisningen
  • sluta göra skillnad på ”meän kieli” och standardfinska
  • .

Det förra gör att finnar inte deltar i hemspråksundervisning eftersom finskan inte har status nog för det; det senare att särskilja en dialekt så att den är ”etablerad” i Sverige och den andra ett ”invandrarspråk” är ett direkt slag mot finskans status.

(Artikeln syns även på partihemsidan.)

Muutkin miettivät asiaa: , , ,

Annons

Maria har varit utomlands ett tag

29/02/2008

Maria Wetterstrand har ändrat sig i EU-frågan och kommer nu själv att arbeta för att miljöpartiet inte längre kommer arbeta för ett utträde ur EU och för en upplösning av unionen. Hon argumenterar för att klimatarbetet till exempel blir lättare om det görs överstatligt och att EU kan vara en progressiv kraft.

Men att hon ändrat sig handlar nog mest om att hon varit ute i Europa. Hon har bott i Finland i sex månader, har handlat med euro varje dag, har ett barn som fömodligen kommer börja tala ett annat språk med mer intressant kasussystem än det svenska och sett att andra länder i Europa inte nödvändigtvis har sämre standard än Sverige. Det är inte många svenskar som bott i andra länder som är EU-motståndare.

EU-motståndet bottnar i folkrörelsernas bondfångeri mot sina medlemmar. Många i Sverige tror vi är med i EU för att visa de andra medlemsländerna hur saker ska skötas. Men i andra länder sköter de saker ganska bra, var och en på sitt sätt – och ofta nog bättre än hur det görs i Sverige! Den insikten får den som bor i ett annat land ett tag.

Skicka alla utomlands. Det är lätt nu med EU-pass.