Svar: De nya medierna, radiofrekvenserna och yttrandefriheten

22/03/2009

(Detta är ursprungligen ett svar på ett av Masudabreven)

Informationsteknologi sänker deltagandetrösklar och bryter upp beroendet till tid och rum. Hittills har de flesta – inte alla, men de flesta – informationsteknologiframstegen demonterat befintliga maktstrukturer och decentraliserat beslutsfattande. Det går att förutsäga fler sådana förändringar. Att försöka förutsäga detaljerna i kommande förändringar och konsekvenser är riskabelt, men vi vet säkert att kommande informationsteknologiska framsteg kommer förändra samhället i smått och i stort, i frågor om ansvar, autenticitet, ägande, åtkomst, och affärsmodeller. Och annat.

Att representanter för befintliga affärsmodeller och värdekedjor helst ser inkrementella förändringar ligger i sakens natur. Den som har investerat personlig prestige och egen tankemöda i att förstå sig på och att leva av den befintliga världen är obenägen att skutta ut i det okända. Det får vi leva med men behöver inte respektera.

Det mer genanta är att regering och riksdag helst lyssnar till etablerade motparter. Det är en tung svensk stabilitetstradition som är svår att frigöra sig ifrån.

Samhälleliga regelverk hoppas man borde vara medvetna om teknikens relevans, men neutrala och robusta inför den. Motsatsen – teknikreaktioner – är otäck, pinsam eller komisk. Vi har många exempel på genant ryggmärgsrädsla i offentlighetens reaktioner inför teknikförändring. Det mesta stannar vid knasiga uttalanden, men en del går hela vägen till lagar och förordningar.

Men jag ser inte att det finns fog för dysterhet. Lyckligtvis kan vi räkna med att tekniska framsteg gör bräckliga tankemodeller obsoleta. Den generella risken är att effektiva affärsmodeller och samhälleliga investeringar går hand i hand för att cementera ett system som inte levererar det bästa tänkbara för oss alla. Risken är mindre i informationsteknologiska sammanhang än i tillexempel trafiksystem eller energisystem: kostnaden för revolutionerande förändringar är lägre när inte fysisk infrastruktur måste rivas och byggas om.

I denna sakfråga – fördelning av radiospektrum – kommer de tekniska behoven att driva utvecklingen åt rätt håll. Det är sannolikt att det kommer frigöras än mer spektrum.

Det är helt enkelt inte rationellt att sända högkvalitativa videogram över etern. I takt med att hemmaanläggningarna blir mer kraftfulla och televisionskonsumenterna börjar förstå glädjen av dubbelriktad kommunikation kan vi räkna med att konsumentkraven på en bättre bildupplevelse och flexiblare schemaläggning ökar. Då kommer också informationsmängden som måste levereras till hemmen växa. Trots att den digitala signalen temporärt gett mer plats i etern för skedmatade nyheter och musikvideoprogram så kommer nästan alla videogram behöva gå över kabel inom en ytterst snar framtid.

Samtidigt är det också att förvänta att vi vill kommunicera mer och mer lokalt, med små medel, lokalt både i plats och tid. Det är den sortens kommunikation som bäst lämpar sig för etern. Att explicit avsätta en del av eterutrymmet för experimentell verksamhet är en vacker tanke men en som gissningsvis kommer vara svårsåld till de etablerade parterna som idag har väld över frekvensfördelningen. Däremot kan vi räkna med att tekniska innovationer snart kommer att leverera tjänster som gör att efterfrågan för mer radiospektrum för annat än rundradio kommer att öka.

Det är bara att vänta.