Maria har varit utomlands ett tag

29/02/2008

Maria Wetterstrand har ändrat sig i EU-frågan och kommer nu själv att arbeta för att miljöpartiet inte längre kommer arbeta för ett utträde ur EU och för en upplösning av unionen. Hon argumenterar för att klimatarbetet till exempel blir lättare om det görs överstatligt och att EU kan vara en progressiv kraft.

Men att hon ändrat sig handlar nog mest om att hon varit ute i Europa. Hon har bott i Finland i sex månader, har handlat med euro varje dag, har ett barn som fömodligen kommer börja tala ett annat språk med mer intressant kasussystem än det svenska och sett att andra länder i Europa inte nödvändigtvis har sämre standard än Sverige. Det är inte många svenskar som bott i andra länder som är EU-motståndare.

EU-motståndet bottnar i folkrörelsernas bondfångeri mot sina medlemmar. Många i Sverige tror vi är med i EU för att visa de andra medlemsländerna hur saker ska skötas. Men i andra länder sköter de saker ganska bra, var och en på sitt sätt – och ofta nog bättre än hur det görs i Sverige! Den insikten får den som bor i ett annat land ett tag.

Skicka alla utomlands. Det är lätt nu med EU-pass.

Annons

Hybris

27/02/2008

Miljöpartiets språkrör antyder att en omsvängning i partiets hittills tydliga ståndpunkt att Sverige bör utträda ur unionen står för dörren, enligt den partipolitiskt oberoende dagspressens nyhetssidor. Partiets ledande företrädare är dock inte eniga, enligt artikeln, där det skrivs:


Partiets EU-parlamentariker Carl Schlyter tycker dock inte att det finns någon anledning att ändra partiets krav på ett utträde.

– Drömmarna om att EU ska bli svenskt, sluta detaljreglera, bli en fredsklubb och lösa miljöproblemen är hybris.

Det kan man ju hålla med om att drömmarna om att EU ska bli svenskt är: hybris alltså. Det kommer inte att ske.

Men hur är det med att ens önska att EU ska det? Varför ens vilja det? Där blottar den sanna elitismen sitt ansikte!