Wikipedia: mål eller källa?

19/05/2008

Dagspressen försöker idag beskriva en konflikt i akademikers syn på Wikipedia. Det kan mycket väl vara så att de lektorerna Vamstad i Östersund och Gill i Gävle som citeras faktiskt har olika åsikt om Wikipedia. Men det framkommer inte i artikeln: den ena anser att skriva Wikipedia-artiklar är en utmärkt övning för studier i ett akademiskt ämne; den andra anser att Wikipedia inte bör användas som källa i akademiska verk. Helt förenliga åsikter. Så anser även denna akademiker. Även andra har observerat artikeln. Det är värt att diskutera nya mediers roll, det är tydligt.

Skriv om artikeln – den handlade om ett intressant ämne som mycket väl kan problematiseras. Men jag skulle då inte godkänt den för inklusion i Wikipedia!

Taggar på bloggar.se:, ,

Annons

Trovärdighet och pappersredaktioner

27/02/2008

Dagspressen skriver häromdagen i en kolumn om opinionsbildning, e-postkampanjer, desinformation och slarvig källkritik i digitala medier.

Kolumnen avslutas med: ”På The Times är det numera förbjudet att använda Wikipedia som källa. Sannolikt ett vettigt beslut eftersom trovärdigheten är papperstidningens främsta vapen i detta nätflimrets tidevarv.”

En kastad handske om något! ”Nätflimmer”?! Bah. Vem står för flimmer om inte just traditionella medier?

Just denna skribent bidrar ofta till Wikipedia och slår än oftare upp information med hjälp av Wikipedia. Och nog har jag bra mycket större förtroende för information jag fått från Wikipedia än den jag ser skriven i den etablerade, anfådda och oreformerade dagspressen, vare sig Times eller de svenska papperstidningarna.

Det här är en utmaning värd att ta på allvar.