Föreningssvensk korporativism står inför reformer?

22/09/2010

Efter det nyss begångna valet och det något förändrade parlamentariska läget där ett nostalgipopulistiskt neofobt parti tagit plats i parlamentet undrar dagspressen hur samhället ska hantera att partiets företrädare kommer ta plats i domstolar som lekmannaföreträdare och att partiet får ett ansenligt bidrag ur den offentliga kassan (ett bidrag som är avsett för att partier ska kunna arbeta med politisk opinonsbildning och avlöna sina kanslister utan att behöva sätta sig i beroendeställning till bidragsgivare). Både partistödssystemet och de politiskt tillsatta nämndemännen är märkliga utslag av den svenska korporativismen: föreningslivet anses vara i sig gott och de politiska partiernas företrädare anser sig vara bättre på att uttolka folkviljan än vare sig experter ur eliten och tjänstemannakadern eller gemene person från gatan. Nu sätts det på ända när just gemena personer dyker upp vid skrivborden, avlönade av oss andra.

Jag gissar att partistödssystemet och de politiskt tillsatta nämndemännen kommer vara bland de företeelser vi kommer ha svårast förklara för våra barnbarn.

Annons

Parkeringsbolag och incentiv

27/08/2008

I lokalpressen rapporteras att Ektorps bakvattencentrum (ett av Stockholms rättvist obesjungna opärlor, besök rekommenderas ej) ett tag tillämpat förkortad gratisparkering men nu åter förlängt den tillåtna parkeringstiden. Oavsett vad man tycker om sjuttitalsköpcentrum, förorter, parkeringstorg, personer som vill tillbringa mer än en timme Ektorps centrum och p-skivor är det fantastiskst att läsa vad fastighetsförvaltaren Emma Larsson råkar undslippa sig. Varför förkortade ni tiden? frågar tidningens representant. ”Vi har ett avtal med ett parkeringsbolag och har i samråd med dem fattat detta beslut …” svarar Larsson.

Parkeringsbolagen lever inte på parkering utan på felparkering. De vill ha regler som överträds – de vill kunna lappa. Ofta är det kostnadsfritt för fastighetsbolagen att anlita dem. Men i vilken riktning vill bolagen driva regelverket? För att förenkla eller för att få fast lagom många förmenta parkeringsskurkar? Tro mig, de är onda.

Taggar på bloggar.se:, , ,


Den självkorrumperande demokratin

27/02/2008

Den partipolitiskt oberoende dagspressen skriver på sin ledarsida idag om partistöd. Den bör ses över, slår ledarsidan fast, med det fasta tonfall och den tydlighet sidan alltid gjort sig känd för.

Om det är någonting som kommer få framtida historiker le spefullt över det sena nittonhundratalets polito-ekonomiska system kommer det vara partistödet. Det påminner till sin konstruktion om flerpartisystemet i DDR, om rösträttsstrecken i förra seklets början, om parlamentariska konstruktioner såsom den brittiska första kammaren, om politiskt tillsatta nämndemän i rätten.